agweddau at newid gwledig | approaches to rural change - oriel plas glyn y weddw 2pm 15/07/2018

Sgwrs gyda’r artist Morag Colquhoun a Dr Sophie Wynne-Jones, Darlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol yn Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor. Sgwrs yn Saesneg fydd hon.
 
Talk with Morag Colquhoun, artist, and Dr Sophie Wynne-Jones, Lecturer in Human Geography at the School of Environment, Natural Resources and Geography at Bangor University. This talk will be in English.

005island.jpg

Mae’r arddangosfa Trofannolismo gan Morag Colquhoun ym Mhlas Glyn-y-Weddw wedi dod â'i hymchwiliadau i bryderon amgylcheddol ynghyd, yn arbennig sut mae natur a dyn yn cyd-fyw.

Morag Colquhoun's exhibition Trofannolismo at Plas Glyn-y-Weddw has brought together her investigations into environmental concerns, especially looking at how nature and man co-habit.

Mae Dr Sophie Wynne Jones yn ddaearyddydd dynol sy'n gweithio ar newid tirwedd gwledig a llywodraethiant. Mae ei meysydd ymchwil yn cynnwys ffermio a datblygiadau polisiau amaethyddol, cysylltiadau dynol-natur â natur a dyfodol y gwledig a’r dirwedd.

Dr Sophie Wynne Jones is a human geographer working on rural landscape change and governance. Her research areas includes farming and agricultural policy developments, human-nature relations with nature and rural and landscape futures.

Talk free but please call 01758 740763 or email enquiry@oriel.org.uk to secure a place.

Mae’r sgwrs am ddim ond galwch 01758 740763 neu ebostio enquiry@oriel.org.uk os gwelwch yn dda i sicrhau lle

Cefnogwyd arddangosfa Trofannolismo Morag Colquhoun gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Dŵr Cymru/Welsh Water ac Ymddiriedolaeth Ynys Enlli a gellir ei gweld ym Mhlas Glyn-y-Weddw hyd 5pm Sul Gorffennaf 15fed.

Morag Colquhoun's exhibition Trofannolismo, supported by the Arts Council of Wales, Dŵr Cymru/Welsh Water and Bardsey Island Trust can be seen at Plas Glyn-y-Weddw until 5pm Sunday July 15th.