trofannolismo exhibition and seminar at oriel plas glyn y weddw 9 june 2018

Trofannolismo opens with a seminar at Oriel Plas Glyn y Weddw on 9 June 2018. The exhibition includes work by: Gareth Griffith, Doris Lockley, Laszlo Moholy-Nagy (lent by Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales), Rachel Porter, Simon Royer, Simon Whitehead and Lisa Wilkens along with a series of taxidermy birds also lent by Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales.

Y Seminar: Celf yw Natur, Natur fel Celf / Art is Nature, Nature as Art  

Morag Colquhoun will be discussing her project Trofannolismo

Christine Evans will be reading from her collections of poetry relating to Ynys Enlli - Bardsey Island

Peter Howlett, former curator of vertebrate zoology at Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales, will be sharing his knowledge of migratory birds and the Ynys Enlli - Bardsey Island collection of taxidermy birds

Ben Stammers artist and People and Wildlife Officer for North Wales Wildlife Trust will be talking about the cross over between art and ecology

Simon Whitehead will be sharing his project, 22 tormentil, relating to the Llyn Peninsula

“Ar ymylon pethau mae’r arloesedd – neu’r ymdarddiad – mwyaf yn digwydd.” Mae Trofannolismo yn ail-ddychmygu mudiad Tropicália Brasilaidd yr 1960au o bersbectif Cymru wledig. 

“It is often at the edges of things that the most innovation - or emergence – occurs.” Trofannolismo is a re-imagination of the 1960s Brazilian Tropicália movement from a perspective of rural Wales. 

delwedd:  ŵy ynys / island egg  /  huevo isla , 2017, Morag Colquhoun crystoleum albumen ar y gweill / albumen crystoleum in progress

delwedd: ŵy ynys / island egg / huevo isla, 2017, Morag Colquhoun crystoleum albumen ar y gweill / albumen crystoleum in progress

Cefnogwyd arddangosfa Trofannolismo Morag Colquhoun gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Dŵr Cymru/Welsh Water ac Ymddiriedolaeth Ynys Enlli a gellir ei gweld ym Mhlas Glyn-y-Weddw hyd 5pm Sul Gorffennaf 15fed.

Morag Colquhoun's exhibition Trofannolismo, supported by the Arts Council of Wales, Dŵr Cymru/Welsh Water and Bardsey Island Trust can be seen at Plas Glyn-y-Weddw until 5pm Sunday July 15th.